Дефіцит молібдена

  • Українська назва: Дефіцит молібдена
  • Російська назва: Дефицит молибдена
  • Латинська назва:

Класифікація:
  • Збудник: -
  • Пік активності:

Де спостерігаються симптоми:
Препарати

Загальні відомості та цікаві факти про Дефіцит молібдена

За нестачі молібдену порушується багато процесів життєдіяльності рослин, зокрема, в їх тканинах відбувається накопичення нітратів і порушується азотний обмін. Тому слід дуже обережно застосовувати азотовмісні добрива: чим їх більше, тим сильніше зростає потреба рослин в молібдені, що в свою чергу провокує зростання кількості нітратів в культурах.

Нижньою межею вмісту молібдену в сільськогосподарських культурах вважається показник 0,01 мг/кг сухої маси, а для бобових він дещо вищий і становить 0,04 мг/кг сухої маси. 

Дефіцит молібдену проявляється у вигляді блідо-зеленого або жовтого забарвлення листків, в призупиненні росту культури. 

В результаті хвороби уражуються листки.

За нестачі молібдену відбувається стиснення епідермісу, і змінюється будова листка. Перш ніж зміни стають видно візуально, в молодих листках зменшуються розміри хлоропластів. У міру розвитку хлорозу хлоропласти розбухають за рахунок зерен крохмалю. У ситуації подальшого дефіциту молібдену хлоропласти розпадаються, перетворюючись в дифузну масу з негативною реакцією на білок, ліпіди і РНК. Відбувається лізис хлоропластів, крохмальні зерна зморщуються і розчиняються поза новоутворених структур.

За дефіциту молібдену рослини стають нестійкими до низьких температур і дефіциту води. Спостерігаються порушення в формуванні пилку.

Дефіцит молібдену згодом спричиняє в'янення, деформацію і передчасне відмирання листків. На посівах ознаки нестачі молібдену найчастіше проявляються вогнищами, тому поле набуває плямистого вигляду. 

В кінцевому випадку листки скручуються всередину у вигляді ложечок, точки росту відмирають, а жилки листків залишаються світло-зеленими. Послаблюється ріст рослин, затримується цвітіння, знижується врожай.

Економічний ефект 

Дефіцит молібдену може привести до втрати 10-15 % урожаю культурних рослин.

Важливо знати

Умови навколишнього середовища, сприятливі для розвитку – це кислі ґрунти, мають показник рН <5,2. У ґрунті доступний молібден знаходиться в аніонній формі, тому він вилуговується на піщаних (з низьким вмістом органічної речовини) та на дренованих ґрунтах. Для рослин кислих ґрунтів молібден недоступний. Такі ґрунти потрібно вапнувати.

Заходи з захисту Дефіцит молібдена

Профілактика

Інтенсивне використання ґрунтів в сільськогосподарському виробництві сприяє зменшенню кількості молібдену (рухомої його форми) в орному шарі, тому потрібне періодичне поповнення ґрунтів мікроелементом з метою компенсації його вмісту в ґрунті. Для цього використовують різні молібденові добрива. Поряд з найбільш відомим молібдатом амонію широко застосовують хелатні форми молібдену.

Агротехнічні

Факторами, які підвищують рухливість молібдену, є вапнування ґрунту і внесення фосфорних добрив. Це пов'язано зі зменшенням вмісту в ґрунті рухомого алюмінію і утворенням легко доступних для рослин молібдат-фосфатних іонів.

Молібденові добрива насамперед потрібно застосовувати на дерново-підзолистих і лісових ґрунтах, чорноземах вилугуваних і опідзолених.

Молібденові добрива використовують для передпосівної обробки насіння, внесення в грунт і позакореневих підживлень рослин.