Коренеїд

  • Українська назва: Коренеїд
  • Російська назва: Корнеед
  • Латинська назва:

Класифікація:
  • Збудник: Aphanomyces cochliobolus, Рythium ultimum, P. debatyanum, Rhizoctonia solani, Phoma betae
  • Пік активності:

Де спостерігаються симптоми:
На стеблі
На листях
На коренях
На плодах
Препарати

Загальні відомості та цікаві факти про Коренеїд

Називають хворобу ще «чорною ніжкою» через почорніння кореня і гіпокотиля.

Коренеїд проявляється тільки на молодих рослинах в період від проростання насіння до утворення другої пари справжніх листків, тобто коли закінчується линяння кореня. У проростків загниває корінець і підсім’ядольне коліно, іноді черешки сім’ядолей і листків. Спочатку загнивання проявляється у вигляді склоподібних чи бурих плям або бурої смужки уздовж кореня.

Коренеїд є комплексним захворюванням. Причиною його можуть бути несприятливі умови розвитку сходів, погана якість бурякового насіння й ураження паростків мікроорганізмами.

В результаті хвороби уражуються молоді рослини.

Хвороба згодом спричиняє гниття на верхній частині кореня. На підсім’ядольному коліні утворюється кільцеподібний перехват із почорнілих загнилих тканин. Хворі рослини полягають, сходи зріджуються.

В кінцевому випадку при інтенсивнішому розвитку хвороби спостерігається загнивання кореня по всій довжині. При слабкому ураженні перехворілі рослини можуть продовжувати розвиток, але вони відстають в рості, урожай і цукристість коренів при цьому значно знижується.

Економічний ефект

Коренеїд — дуже шкідлива хвороба. Ураження і загибель паростків ще при підземному розвитку спричинюють недружність і зрідження сходів. Подальший розвиток коренеїда на сходах призводить до зрідження посівів і відставання рослин у розвитку. Все це затрудняє формування плантацій з потрібною густотою рослин і є однією з причин зниження врожаю, погіршення його якості. Зменшення врожайності по загальній масі досягає 10-40%. При глибокому розвитку коренеїда уражена тканина первинної кори спадає, і частина рослин одужує. Вони гірше розвиваються, врожай їх на 10-30 % нижчий. 

Важливо знати

Умови навколишнього середовища, сприятливі для розвитку 

Коренеїд є комплексною хворобою. Причиною його можуть бути несприятливі умови розвитку сходів, погана якість бурякового насіння й ураження паростків мікроорганізмами. Іноді ці фактори взаємопов’язані, з неповноцінного насіння розвиваються слабкі сходи. Утворення на поверхні ґрунту кірки, різкі коливання температури послаблюють рослини, знижують їхню стійкість до ураження мікроорганізмами, які перебувають як на насінні, так і в ґрунті.    

Захворювання виявляють на всіх бурякових посівах. Хворіють тільки молоді рослини в період від проростання насіння до утворення другої пари справжніх листків, тобто коли закінчується линяння кореня. У проростків загниває корінець і підсім'ядольне коліно, Іноді черешки сім'ядолей і листків. Спочатку загнивання проявляється у вигляді склоподібних чи бурих плям або бурої смужки уздовж кореня. Пізніше воно поширюється на верхню частину кореня, на підсім'ядольному коліні утворюється кільцеподібний перехват із почорнілих загнилих тканин. При інтенсивнішому розвитку хвороби спостерігається загнивання кореня по всій довжині.

Уражені рослини погано розвиваються, часто в'януть і гинуть.  Іноді ці фактори взаємопов'язані 3 неповноцінного насіння розвиваються слабкі сходи. Утворення на поверхні грунту кірки, різкі коливання температури послаблюють рослини, знижують їхню стійкість до ураження мікроорганізмами, які перебувають як на насінні, так і в ґрунті.

Заходи з захисту Коренеїд

Профілактика

Вапнування кислих ґрунтів. Підбір стійких сортів і гібридів буряка. Забезпечення хорошої аерації ґрунту в період появи сходів.

Сівозміни

За частого відновлення посівів буряка на однім і тім же полі хвороба посилюється, так як збудники коренеїда накопичуються в ґрунті, тому важливим заходом є дотримання правильної сівозміни. 

Агротехнічні

Внесення восени добрив y рекомендованих дозах i співвідношення елементів живлення; глибока оранка; якісний передпосівний обробіток гpyнтy; сівба в оптимальні строки (за температури гpyнтy+ 5..+6°C) на глибину 3-4 см з врахуванням, вологості гpyнтy; підтримання поверхневих шарів гpyнтy в розпушеному стані до i після появи сходів. Велике значення в запобіганні розвитку коренеїда має обробка насіння зaxиcнo-cтимyлюючими речовинами. Це дає змогу не тільки знезаразити насіння від мікроорганізмів, але й поліпшити розвиток буряків.

Морфологія Коренеїд

Розвиток коренеїда можуть зумовлювати близько 100 видів грибів і бактерій. Найчастіше зустрічаються гриби родів Pythium Pringsh., Aphanomyces dBy., Phoma Fr., Rhizoctonia DC, Penicillium Link., Mucor MichelL, іноді — бактерії родів Erwinia Winslow et al., Pseudomonas Miguia та ін. З мікроорганізмів найбільш активні такі:

1. Гриби роду Fusarium Link. (F.javanicum Koord., F.moniliforme Sheld. та ін.) розвиваються на рослинних рештках і в грунті, можуть міститися на клубочках насіння. Вони уражують проростки буряків, особливо при нестачі вологи в грунті, утворюючи білу павутинисту грибницю з рожевим або жовтим відтінком. Розмножуються конідіями;

2. Aphanomyces cochlioides Drechs. живе а грунті на рослинних рештках і уражує переважно надземну частину підсім'ядольного коліна бурякового проростка. Гриб утворює білу з сіруватим відтінком павутинисту грибницю з подовженими зооспорангіями. Розмножується зооспорами, від яких відбувається зараження рослин. Зберігається в грунті ооспорами. Особливо підвищена активність гриба при високій вологості грунту;

3. Pythium debaryanum Hesse живе в грунті на рослинних рештках і уражує проростки буряків переважно в ранній період сходів і часто до з'явлення їх над поверхнею грунту. Гриб утворює білу повстяну грибницю, на якій з'являються слаборозгалужені зооспораєносці із зооспорангіями. Останні проростають і дають зооспори, від яких іде зараження рослин. Коли немає краплиннорідкої вологи, зооспорангії можуть проростати як конідії і уражувати рослини. На рослинних рештках гриб утворює і ооспори, які можуть довго зберігатися в грунті. Підвищену активність гриб має пои вологості грунту понад 60%, температурі грунту 15°С;

4. Phoma betae Frank потрапляє в грунт найчастіше із зараженим насінням і уражує переважно ослаблені рослини (звичайно підземну частину сходів). Гриб утворює павутинисту темнозабарвлену грибницю. Розмножується пікноспорами. які сформуються в пікнідах;

5. Rhizoctonia solani Kuehn. живе в грунті і уражує підземні частини сходів. Грибниця його павутинна, спочатку безбарвна, а пізніше бура. На грибниці формуються різної форми псевдоконідії і чорні псевдосклероції. Останні зберігаються в грунті. Цей гриб як збудник коренеїда частіше зустрічається на ділянках з високим стоянням ґрунтових вод, у понижених місцях, на кислих І солонцюватих грунтах. Зараження рослин відбувається від грибниці і проростаючих псевдоконідій.