Тифульоз

  • Українська назва: Тифульоз
  • Російська назва: Тифулез
  • Латинська назва:

Класифікація:
  • Збудник: Typhula incarnata Jasch. et Fr.
  • Пік активності:

Де спостерігаються симптоми:
На листях
На коренях
Препарати

Загальні відомості та цікаві факти про Тифульоз

Тифульоз проявляється у вигляді білого або брудно-білого нальоту на жовтих листках рослини. Тонкі гіфи грибниці у вигляді тяжів пронизують тканину листка і входять в глиб ґрунту. Уражені листки як би приклеюються до поверхні ґрунту. 

В результаті хвороби уражуються листки.

Хвороба згодом спричиняє наліт навколо кореневої шийки здорових рослин, біля основи черешків розеткових листків і оточуючого навколо них ґрунту цілими гніздами. 

В кінцевому випадку на поверхні нальоту формуються численні світло-і темно-коричневі дрібні склероції. Рослини поступово жовтіють, в'януть і стають бурими.

Економічний ефект

Хвороба нерідко призводить до зріджування посівів і зниження продуктивності рослин на 30-40 %.

Важливо знати

Умови навколишнього середовища, сприятливі для розвитку

Збудники тифульозу мають високу целлюлозо- і пектолітичну ферментативну активність, завдяки цьому дуже легко уражують і розвиваються на слабких рослинах.

Восени в умовах високої вологості ґрунту і повітря за температури 2-18 °С (оптимальна температура 9-12 °С) склероції проростають, формуючи грибницю, а при достатньому ультрафіолетовому освітленні утворюють прості плодові тіла, так звані спорофори, що складаються з ніжки та рожевої циліндричної плодючої частини, на якій формуються базидії з еліптичними базидіоспорами. Склероції діаметром 1,5-2 мм утворюють від однієї до п'яти спорофор за умови закладення склероціїв в грунт не глибше 3,5 см. Первинне ураження рослин відбувається від грибниці або базидіоспор. Спочатку уражуються знесилені або відмерлі рослини. Потім патогени поселяються і на більш міцних здорових рослинах.

Розвитку тифульозу сприяють часті відлиги взимку, випадання снігу на замерзлий грунт, надмірне зволоження його і повітря навесні.

 

Заходи з захисту Тифульоз

Профілактика

Найбільш ефективними прийомами, що обмежують шкідливість хвороби є ранньовесняне підживлення рослин азотними добривами, боронування посівів, оптимальні строки сівби рослин, вирощування стійких сортів і гібридів.

Сівозміни

Суворе дотримання сівозмін і прийнятого чергування культур з поверненням капустяних на колишнє місце не раніше, ніж через 4-5 років.

Агротехнічні

  • Збір і заорювання залишків врожаю;
  • Знищення бур'янів, які є накопичувачами і переносниками хвороби;
  • Протруювання і інкрустацію насіння;
  • Боротьба з шкідниками, так як через пошкодження проникають збудники хвороб;
  • За появи перших ознак хвороби в період вегетації застосування препаратів, дозволених на території України.

Морфологія Тифульоз

Захворювання викликає базидіальний гриб Typhula incarnata Jasch. et Fr. порядку Aphyllophorales. Восени його склероції проростають, утворюючи грибницю, а при наявності ультрафіолетового опромінення — і плодові тіла, на яких розвиваються базидії з базидіоспорами.

Від грибниці і базидіоспор восени відбувається зараження рослин. Спочатку патоген поселяється на ослаблених, а затим — і на здорових рослинах.

Від грибниці і базидіоспор восени відбувається зараження рослин. Спочатку патоген поселяється на ослаблених, а затим — і на здорових рослинах.