Бур'яни

Живлення
Тривалість життя
Група бур'янів
Глуха кропива стеблеобгортаюча, кропива, uke[f rhjgbdf
Глуха кропива стеблеобгортаюча
Яснотка стеблеобъемлющая
Грицики звичайні, uhbwbrb pdbxfqys
Грицики звичайні
Пастушья сумка обыкновенная
Злинка канадська, pkbyrf rfyflcmrf
Злинка канадська
Мелколепестник канадский
Латук компасний, kfner rjvgfcybq
Латук компасний
Латук компасный, дикий
Метлюг звичайний, vtnk.u pdbxfqybq
Метлюг звичайний
Метлица обыкновенная
Підмаренник чіпкий, gslvfhtybr xsgrbq
Підмаренник чіпкий
Подмаренник цепкий
Сокирки польові, cjrbhrb gjkmjds
Сокирки польові 
Живокость полевая
Триреберник непахучий, nhbht,thybr ytgf[exbq
Триреберник непахучий, ромашка
Трехреберник непахучий, ромашка непахучая