Повитиця

  • Українська назва: Повитиця
  • Російська назва: Повелика полевая
  • Латинська назва: Cuscuta campestris Junk.

Класифікація:
  • Живлення: Карантинні
  • Група бур'янів: Стеблові
  • Тривалість життя: Однорічні
  • Клас: Дводольні
  • Родина: Повитицеві
  • Період небезпеки: Травень.

Загальні відомості

Особливі відмітки, як розпізнати - В повитиці нема ні коренів, ні листків. Нитковидне стебло жовтого або оранжево-жовтого кольору обвивається навколо уражених рослин. Присмоктується до рослини за допомогою гаусторіїв — спеціальних присосок.

Небезпечний для культур - Уражує велику кількість овочевих та баштанних культур, зокрема, томати, гарбузи, кавуни, моркву, цибулю, петрушку, капусту, картоплю і т. д.

Тип ураження - Паразитує на стеблах рослин. Обвивається навколо рослини-живителя за допомогою тонкого ниткоподібного стебла та прикріплюється за допомогою спеціальних присосок — га­у­с­торій. Стебло витке та розгалужене, оранжево-жовтого або жовтого кольору.

Шкідливість - Як ти­по­вий бур’ян-па­ра­зит, по­ви­ти­ця по­льо­ва жи­вить­ся тільки «з ме­ню» інших рос­лин. Ви­с­мок­ту­ю­чи во­ду із роз­чи­не­ни­ми у ній ор­ганічни­ми та не­ор­ганічни­ми спо­лу­ка­ми, во­на спри­чи­нює по­ру­шен­ня обміну ре­чо­вин у рос­лин-жи­ви­телів, ос­лаб­лює і за­три­мує їхній ріст і роз­ви­ток. Вод­но­час, уро­жайність по­льо­вих куль­тур зни­жується на 30–50% і більше. Знач­ний роз­ви­ток по­ви­тиці, особ­ли­во за низь­кої агро­техніки ви­ро­щу­ван­ня, вза­галі мо­же при­зве­с­ти до по­вної за­ги­белі куль­тур­них рос­лин.

Поширення - Вся територія України.

Важливо - Повитиця польова належить до об’єктів внутрішнього карантину і є потенційно надзвичайно небезпечним паразитом. Отруйна для тварин та переносить віруси та інші хвороби. Насіння є життєздатним до 30 років.

Заходи з захисту

Механічні засоби захисту - Оскільки бур'ян має здатність проростати з глибини, що не перевищує 6 см, ефективним заходом боротьби із повитицею польовою є глибока оранка полів. Цей спосіб сприяє загибелі проростків злісного бур'яну.