Скількі коштує земля? Нормативна грошова оцінка землі по областях 2020

Скількі коштує земля? Нормативна грошова оцінка землі по областях 2020

Нормативна грошова оцінка в розрізі всіх областей України та в залежності нарямків їх використання у 2020.

Сучасна класифікація виділяє сільськогосподарські угіддя на ріллю, багаторічні насадження, сінокоси і пасовища, а також перелоги. 

Відповідно до ст. 6 Закону України від 03.07.92 № 2535-XII "Про плату за землю" із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2535-ХІІ) ставки земельного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах:

  • Для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;
  • Для багаторічних насаджень - 0,03.

ДПСУ оприлюднила Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020 р. (гривень за гектар) за даними офіційного веб-сайту Держгеокадастру України.

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020* (гривень за гектар) за даними офіційного вебсайту Держгеокадастру України

Рілля, перелоги

До ріллі відносять земельні ділянки, які систематично обробляються під посіви сільськогосподарських культур, а також чисті пари, включаючи посіви багаторічних трав у полях сівозмін зі строком користування, передбаченим сівозмінами, і вивідні поля.

Перелогами вважають землі, які раніше оралися, але наразі понад рік, не використовуються для посіву сільськогосподарських культур і не підготовлені під пар. До перелогів не відносять розорані ділянки сінокосів і пасовиш. залишені для природною заростання травостоєм.

 Міжряддя садів та інших багаторічних насаджень, тимчасово використовувані під посіви сільськогосподарських культур, у площу ріллі не включаються, а обліковуються як площі багаторічних насаджень. Так само до ріллі не відносять ділянки поліпшених сінокосів і культурних пасовищ, розорані на період обновлення травостою, а також зайняті посівами поперелніх культур (протягом не більше двох років), розорані з метою створення на них багаторічних пасовищ або поліпшених сінокосів.

Рілля та перелоги: нормативна грошова оцінка в розрізі областей станом на 01.01.2020* (гривень за гектар

Нормативна оцінка ріллі у 2020 вар'юється від 21 411 грн до 33 646 гривень за гектар на рік

Як видно з мапи, найдорожчі рілля та перелоги у Черкаській області - 33,646.00 грн/га,  у Чернівецькій - 33,264 грн/га та Харківській - 32,237 грн/га, а найдешевші у Житомирській - 21411 грн/га.

Багаторічні насадження

Багаторічні насадження включають ділянки, зайняті штучно створеними деревними, чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями, здатними давати урожай плодово-ягідної, технічної або лікарської продукції. Обліку підлягають всі багаторічні насадження, в тому числі розміщені на терасах. Із загальної площі багаторічних насаджень окремо обліковують площі:

  • Сади – земельні ділянки, зайняті деревними або чагарниковими насадженнями (зернятковими, кісточковими, горіхоплідними, цитрусовими, субтропічними та іншими породами);
  • Виноградники - ділянки, зайняті виноградними насадженнями;
  • Ягідники – ділянки, зайнятих культурними чагарниковими, напівчагарниковими і трав'янистими рослинами, які дають їстівні плоди;
  • Плодорозсадники – ділянки, які використовуються для вирощування садивного матеріалу плодових, ягідних культур і виноградників. У плодовому розсаднику розмножують і проводять початкове формування рослин, відбирають і підготовляють їх до пересадження в сад або ягідник.

Площі, зайняті дорогами, лісовими захисними смугами, за винятком лінійних вітроломних насаджень усередині кварталів, до складу багаторічних насаджень не входять і обліковуються у відповідних видах угідь.

Багаторічні насадження: нормативна грошова оцінка в розрізі областей станом на 01.01.2020* (гривень за гектар

Нормативна оцінка багаторічних насаджень у 2020 вар'юється від 27 091 грн. до 74 144 гривень за гектар на рік

Найдорожча землі під багаторічними насадженнями у Черкаській, Харківській та Кіровоградській областях, а найдешевша у Закарпатській, Львівській та Житомирській областях

 

Матеріал по темі: Конкурс від Укрдержфонд. Фермерські та сімейні фермерські господарства можуть отримати безвідсотковий кредит до 500 000 грн на період до 5 років 

 

Пасовища

Пасовища - землі, покриті багаторічною трав'янистою рослинністю, які систематично використовуються для випасання худоби, не придатні для сінокосів і які не є перелогами. Крім того, у складі пасовищ обліковують площі підкормових і карантинних ділянок, а також ділянки ското-прогонів. Пасовища підрозділяються на суходільні і заболочені.

При обліку пасовищ необхідно виходити з місцевих особливостей сільськогосподарського виробництва і особливостей випасу худоби. Тому окремому обліку підлягають гірські пасовища, розташовані на території гірської системи від лінії її основи і вище, незалежно від висотного положення і ступеня розчленованості рельєфу. Окремо обліковують пасовища, які використовуються для відгінного тваринництва, з виділенням літніх, весняно-осінніх, зимових, цілорічних.

Кормову ємність пасовищ установлюють за даними їх паспортизації. Для орієнтовних розрахунків площі обводнених пасовищ можна користуватись середніми даними кормової ємності пасовищ на одну голову худоби в різних природно-кліматичних зонах. Допустиме віддалення тварин від водопійного пункту залежить від кормової ємності пасовищ, кількості голів худоби, яка закріплюється за водопійним пунктом, що забезпечується дебітом водного джерела і рельєфом місцевості. 

До багаторічних культурних відносять площі пасовищ, на яких проведено комплекс заходів з корінного або поверхневого поліпшення і детального їх впорядкування. На них створено добрий травостій, систематично проводять догляд, вносять добрива, правильно використовують у системі пасовищезміни. У результаті проведених заходів продуктивність багаторічних культурних незрошуваних пасовищ в 2,5-3 рази, а зрошуваних – у 3-4 і більше разів вища порівняно з вихідною.

Пасовища: нормативна грошова оцінка в розрізі областей станом на 01.01.2020* (гривень за гектар

Нормативна оцінка пасовищ  у 2020 вар'юється від 1,558 грн. до 7,011.35 гривень за гектар на рік

Сіножаті

До сіножатів входять земельні ділянки, покриті багаторічною трав'янистою рослинністю, які систематично використовують для сінокосіння. Залежно від природно-історичних властивостей сінокоси підрозділяються на заливні, суходільні і заболочені.
 До суходільних належать сіножаті, розміщені в сухих лощинах, балках, на рівнинних ділянках, вододілах або схилах, на незначних пониженнях місцевості серед ріллі і на лісових полянах в усіх зонах і гірських районах країни, що зволожуються головним чином атмосферними опадами, а також у долинах мілких рік і струмків, які періодично заливаються талими водами на нетривалий період. Переважно це сінокоси нормального, а іноді й недостатнього зволоження.

Заливні – це сіножаті з різнотравною рослинністю, розміщені в річкових долинах, заплавах рік і низинах, які систематично заливаються водами на тривалий час, що впливає на характер рослинності. Сюди не відносять лиманні сінокоси, розмішені в западинах засушливої степової зони.

Сіножаті: нормативна грошова оцінка в розрізі областей станом на 01.01.2020* (гривень за гектар

Нормативна оцінка сіножжатей у 2020 вар'юється від 3,140 грн. до 10, 145 гривень за гектар на рік.

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020* (гривень за гектар)

Закон України «Про оцінку земель»  визначає, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення поділяється на два типи: нормативну та експертну.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок здійснюються для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них.

Таким чином, в Україні найдорожча земля під багаторічними насадженнями і найдешевша під пасовищами.

Як видно з таблиці, найдорожчі рілля та багаторічні насадження  в Черкаській області, 33,646.00 грн/га та 74,144.37 грн/га відповідно. Найдорожчі землі призначені під сіножаті та пасовища знаходяться в Одеській області.

Найдешевша рілля у Житомирській області - 21411 грн/га, а найдешевші ж землі під багаторічні насадження знаходяться у Львівській області - 27091.21 грн/га

РегіонРілля, перелоги Багаторічні насадженняСіножатіПасовища
Вінницька область27,184.0047,053.163,140.38                    1,558.08                
Волинська область21,806.0041,349.746,039.194,479.47
Дніпропетровська область30,251.0055,608.287,971.746,232.31
Донецька область31,111.00                  58,459.987,247.036,037.55
Житомирська область21,411.0035,646.335,072.924,089.95
Закарпатська область27,268.0037,072.186,522.335,258.51
Запорізька область 24,984.0041,349.746,039.194,868.99
Івано-Франківська область26,087.0037,072.184,831.364,479.47
Київська область26,531.0042,775.606,280.764,479.47
Кіровоградська область31,888.0067,015.108,696.446,037.55
Луганська область27,125.0047,053.168,213.305,842.79
Львівська область21,492.0027,091.215,797.634,089.95
Миколаївська область27,038.0047,053.168,213.305,842.79
Одеська область31,017.0062,737.548,938.017,011.35
Полтавська область30,390.0064,163.405,556.064,284.71
Рівненська область21,938.0037,072.185,072.923,700.43
Сумська область26,793.0049,904.866,522.334,674.23
Тернопільська область29,035.0057,034.136,280.765,648.03
Харківська область32,237.0067,015.106,280.766,427.07
Херсонська область24,450.0037,072.185,314.494,284.71
Хмельницька область30,477.0052,756.576,763.905,258.51
Черкаська область33,646.0074,144.378,454.875,648.03
Чернівецька область33,264.0062,737.545,556.065,063.75
Чернігівська область 24,065.0055,608.288,696.445,063.75
АР Крим26,005.0058,459.9810,145.854,284.71

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЬ

Популярні запити